Ειδικά Οχήματα

Man 41430 Cargo Truck Mounted Crane

Man 41.430

Man 41.430   Η κιβωτάμαξα του οχήματος είναι από χαλύβδινο έλασμα και στηρίζεται στο πλαίσιο μέσο ψευδοπλαισίου. Όλες οι πόρτες είναι σπαστές/αφαιρετές όπως και οι κολώνες δίνοντας την δυνατότα φόρτωσης σαν πλατφόρμα. Επίσης διαθέτει υδραυλικά ελεγχόμενο πίσω πρόβολο με κλειδιά [...]
Continue Reading